โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อย 500 mA. แบบแขวนเพดาน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่.pdf ]

: 6 มิถุนายน 2022 : Admin 90

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @