โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Terms of Reference : TOR) รายการ“รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า90 กิโลวัตต์

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Terms of Reference : TOR) รายการ“รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า90 กิโลวัตต์

"ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Terms of Reference : TOR)  รายการ“รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า90 กิโลวัตต์ ”   ( ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 – 1 สิงหาคม 2565 )

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   3.ปปช07.pdf2.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ฯ.pdf1.ร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด12ที่นั่ง_compressed.pdf ]

: 25 กรกฎาคม 2022 : Admin 60

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @