โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding จ้างก่อสร้าง "ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19" ในระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding จ้างก่อสร้าง "ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19" ในระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding จ้างก่อสร้าง "ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19" ในระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   1.ประกาศประกวดราคา e-Bidding จ้าง “ปรับปรุงหอพักผ.pdf2.แบบ บก01.pdf3.แบบรูปรายการ รายละเอียดปรับปรุงหอพักผู้_c.pdf4.ราคากลาง ปร4,5,6.pdf5.BOQ เปล่า ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย(โขงเจียม)พค64.pdf ]

: 11 พฤษภาคม 2021 : Admin 208

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @