โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

รับฟังคำวิจารณ์ ร่างประกาศประกวดราคา e-bidding จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมตกแต่งอาคารงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโขงเจียม วันที่ 4-7ตุลาคม 2564

รับฟังคำวิจารณ์ ร่างประกาศประกวดราคา e-bidding จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมตกแต่งอาคารงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโขงเจียม วันที่ 4-7ตุลาคม 2564

“รับฟังคำวิจารณ์ ร่างประกาศประกวดราคา  e-bidding จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมตกแต่งอาคารงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโขงเจียม  วันที่ 4-7ตุลาคม 2564”

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง.pdf2.บก.01.pdf3.แบบรูปรายการ.pdf4.ปร4,ปร6.pdf5.รายละเอียดประกอบแบบรูปรายการ(Specification).pdf ]

: 4 ตุลาคม 2021 : Admin 181

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @