โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศประกวดราคา e-bidding จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมตกแต่งอาคารงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโขงเจียม วันที่ 8-18 ตุลาคม 2564

ประกาศประกวดราคา e-bidding จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมตกแต่งอาคารงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโขงเจียม วันที่ 8-18 ตุลาคม 2564

“ประกาศประกวดราคา  e-bidding จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมตกแต่งอาคารงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโขงเจียม  วันที่ 8-18 ตุลาคม 2564”

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   1.ประกาศประกวดราคา e-Bidding.pdf2.บก.01.pdf3.แบบรูปรายการ.pdf4.ปร4,ปร6.pdf5.รายละเอียดประกอบแบบรูปรายการ(Specification).pdf6.แบบเปล่า BOQ.xlsx ]

: 8 ตุลาคม 2021 : Admin 148

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @