โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงพยาบาลโขงเจียม เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุง

ประกาศโรงพยาบาลโขงเจียม เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุง

ประกาศโรงพยาบาลโขงเจียม เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   job_service staff.pdf ]

: 4 พฤศจิกายน 2021 : Admin 130

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @