โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   เอกสาร 171164.pdf ]

: 17 พฤศจิกายน 2021 : Admin 213

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @