โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

แผนการจัดซื้อ/จ้าง งบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดซื้อ/จ้าง งบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดซื้อ/จ้าง งบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเสื่อม65.pdf ]

: 6 มกราคม 2022 : Admin 19

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @