โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Terms of Reference : TOR) รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบเขวนเพดาน (ตั้งแต่วันที่ 17 -20 พฤษภาคม 2565 )

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Terms of Reference : TOR) รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบเขวนเพดาน (ตั้งแต่วันที่ 17 -20 พฤษภาคม 2565 )

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Terms of Reference : TOR)  รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบเขวนเพดาน  (ตั้งแต่วันที่ 17 -20 พฤษภาคม 2565 )

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   1.ร่างประกาศประกวดราคา e-bidding.pdf3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องเอกซเรย์.pdf2.ปปช07_new.pdf ]

: 17 พฤษภาคม 2022 : Admin 24

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @