โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ "เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบเขวนเพดาน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ "เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบเขวนเพดาน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ "เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบเขวนเพดาน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   2.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf1.ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่ว.pdf ]

: 23 พฤษภาคม 2022 : Admin 16

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @