โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ลำดับที่ 6.3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมิน.pdf ]

: 19 กรกฎาคม 2022 : Admin 226

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @