โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี "จำนวน 1 คัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี "จำนวน 1 คัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง  (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี "จำนวน 1 คัน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   1.ประกาศประกวดราคาซื้อรถ12ที่นั่ง.pdf2.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ฯ.pdf3.ปปช07.pdf ]

: 2 สิงหาคม 2022 : Admin 22

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @