โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

รับสมัครงานเหมาบริการบุคคลธรรมดา(รายวัน)เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงานเหมาบริการบุคคลธรรมดา(รายวัน)เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงานเหมาบริการบุคคลธรรมดา(รายวัน)เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รับสมัครจพ.เวชสถิติ.pdf ]

: 12 ตุลาคม 2022 : Admin 545

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @