โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   เอกสาร 6.pdf ]

: 2 พฤศจิกายน 2023 : Admin 6854

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @