โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลโขงเจียม


ตั้งอยู่ที่เลขที่ 277 หมู่2 ถ.พิบูล-โขงเจียม ต.โขงเจียมอ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
หมายเลขโทรศัพท์ 045-959-661
โทรสาร 045-959-661
Facebook

มีระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 80 กิโลเมตร

แผนที่โรงพยาบาล

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @